Băng tải trong ngành sản xuất bánh mì, bánh quy, snack

Băng tải xích nhựa được thiết kế theo mô hình bricklay (mô hình giống như lát gạch)
Với cấu trúc này, chúng ta có thể lắp ráp với bất kỳ độ dài và độ rộng khác nhau
Option: flight, side guards và các mảnh ghép được liên kết bởi các hinge rods bằng nhựa